statsskuld

Finanspolitisk ragnarök

En alltför hög statsskuld kan i teorin leda till att inflationens slussportar öppnas på vid gavel.