schweiz

Ett alpint förslag

Riksrevisionen utkom nyligen med en granskning av Riksbankens tillgångsköp och fann att centralbanken hade underskattat riskerna och att dess tillgångsköp kommer att leda till mycket stora förluster för det svenska folket.

Tänk om Riksbanken hade varit en läkare?

Varför är det så viktigt att alla medborgare påtvingas effekterna av Riksbankens penningpolitik?