sagor

Det magiska penningträdet

I Kungsträdgården i Stockholm hände det härom året någonting mycket besynnerligt.