riksbanken

Centralbankerna bör fokusera på prisstabilitet – inte klimat och krypto

Centralbankerna bör fokusera på prisstabilitet – inte klimat och krypto

Riksbankschef Erik Thedéen uttryckte nyligen stor skepsis kring bitcoin och kryptovalutor som företeelse, och avfärdade bitcoin som “ett instrument för ren spekulation”.

Ansvarskänslan som packade väskan och tog semester

Efter decenniers räntetrolleri väcker det frågor att det inte syns några som helst spår av självkritik hos den före detta riksbankschefen.

Ett alpint förslag

Riksrevisionen utkom nyligen med en granskning av Riksbankens tillgångsköp och fann att centralbanken hade underskattat riskerna och att dess tillgångsköp kommer att leda till mycket stora förluster för det svenska folket.

Tänk om Riksbanken hade varit en läkare?

Varför är det så viktigt att alla medborgare påtvingas effekterna av Riksbankens penningpolitik?

Riksbankens egna analytikermassage

I somras stod det att läsa att Riksbankens anseende har störtdykt.

Först en kronmördande maskin i flera år – nu kan fler höjningar pressa kronan

Diskussionen om den svenska kronans värde har varit intensiv under en tid.

Har vi blivit rikare – eller fattigare?

När bostadspriserna rusat har svenskarna känt sig rikare - men kanske har vi egentligen blivit fattigare?

Det magiska penningträdet

I Kungsträdgården i Stockholm hände det härom året någonting mycket besynnerligt.

Har du provat det penningpolitiska pillret?

Den franske sociologen och filosofen Jean Baudrillard inspirerade till filmen Matrix.

Debatt: Kontantdebattörerna missar målet

Var ska vi som samhälle dra gränsen mellan finanssektorns ineffektiva regelverksiver och våra grundlagsfästa fri- och rättigheter?

Debatt: Riksbanken fastnar i snäva perspektiv

Det finns en likriktning i både Riksbankens och många ekonomers tänkande som kan ha en logisk förklaring men som tyvärr riskerar skadliga utfall.