renässans

Globalismen är den riktiga pandemin

Den storskaliga centraliseringens baksidor (globalism ) har berörts tidigare, bland annat då sådan ger makt till fel människor .