penningpolitik

Ansvarskänslan som packade väskan och tog semester

Efter decenniers räntetrolleri väcker det frågor att det inte syns några som helst spår av självkritik hos den före detta riksbankschefen.

EMU kan du vara själv

Landets återstående folkpartister vädrar äntligen morgonluft efter katastrofvalet 2022. Kronan har nämligen nått nya rekordsvaga nivåer mot euron.

Finanspolitisk ragnarök

En alltför hög statsskuld kan i teorin leda till att inflationens slussportar öppnas på vid gavel.

Den svenska synden

En fråga som har varit på tapeten i år är den svenska ekonomins höga räntekänslighet.

Har du provat det penningpolitiska pillret?

Den franske sociologen och filosofen Jean Baudrillard inspirerade till filmen Matrix.

Debatt: Kontantdebattörerna missar målet

Var ska vi som samhälle dra gränsen mellan finanssektorns ineffektiva regelverksiver och våra grundlagsfästa fri- och rättigheter?

Debatt: Riksbanken fastnar i snäva perspektiv

Det finns en likriktning i både Riksbankens och många ekonomers tänkande som kan ha en logisk förklaring men som tyvärr riskerar skadliga utfall.

Har bostadspriserna stigit – eller kronans köpkraft fallit?

Martin Enlund publicerade en ny krönika i Affärsvärlden. Har bostadspriserna stigit – eller kronans köpkraft fallit?

Centralbanksvalutor kan ge byråkrater totalitär makt

Martin Enlund publicerade en ny krönika i Affärsvärlden. Centralbanksvalutor kan ge byråkrater totalitär makt Flickan Sparas besparingar har länge smygkomposterats.

Voima Gold Talks 2022

Voima Gold Talks 2022

Inledningsanförandet i Voima Gold Talks 2022 hölls av Martin Enlund.

Urbitkonferens i Stockholm

Urbitkonferens i Stockholm

Sveriges andra urbitkonferens anordnades idag på Blasieholmen i Stockholm. Denna gång var huvudgästen Urbitstiftelsens Europaansvarige för community building.

Kalle Anka-pengarna bakom inflationen – trots goda avsikter kan det gå fel

Martin Enlund publicerad i en ny krönika i Affärsvärlden.