paywall

Den kostsamma signalen

Den kostsamma signalen

Behovet av att omsorgsfullt kunna väga den information som når oss är större än någonsin.

Lagen om oväntade konsekvenser

Lagen om oväntade konsekvenser

Kan jordens temperatur sänkas om solen blockeras? Det är en fråga som inte bara har diskuteras, utan nu även provats.

Kattens färg spelar ingen roll

Kattens färg spelar ingen roll

Jerome Powell, ordförande för USA:s Federal Reserve, sade i en utfrågning i mars att centralbanken varken planerar att införa en centralbanksvaluta eller anser att det är en nödvändighet (i dag).

Ett bra uttryck: För tidigt att säga

Jamie Dimon, vd för USA:s största bank J.P. Morgan, har länge varit kritisk till bitcoin - nyligen sade han att bitcoin var en meningslös fluga, och att han inte såg några legitima användningsområden.

Tillit till tondöva

Tillit är avgörande, brukar det heta. Men om beslutsfattare inte stannar upp för en tankediger paus ens när tilliten har raserats, har vi då inte bara med tomma ord att göra?

Tillit och förståelse – hand i hand

Att ”återuppbygga tillit” var temat för World Economic Forums årsmöte i Davos.

De små eldarnas strategi

I vilken utsträckning kan demokratins grundbultar förändras innan det får kännbara konsekvenser för folkets självbestämmande, dess suveränitet och även för regeringens legitimitet?

När censuren åker på semester

Strax före julafton levererade EU-kommissionen en julklapp till sociala medieplattformen X (tidigare Twitter).

Som man frågar får man svar

Hög urskiljningsförmåga är viktigare än någonsin för mediekonsumenter. Det är inte bara vilka ämnen som tas upp, vad som frågas, utan även vem som tillfrågas som spelar roll.

Ett alpint förslag

Riksrevisionen utkom nyligen med en granskning av Riksbankens tillgångsköp och fann att centralbanken hade underskattat riskerna och att dess tillgångsköp kommer att leda till mycket stora förluster för det svenska folket.

Genom sig själv känner man andra

I en intervju i CNN nämnde den tidigare demokratiska presidentkandidaten Hillary Clinton nyligen att man kanske måste omskola den tidigare presidenten Trumps “kultmedlemmar”, “… vid något tillfälle … kanske det behövs en formell avprogrammering”.