kredentialism

Den svenska synden

En fråga som har varit på tapeten i år är den svenska ekonomins höga räntekänslighet.

Ta ner knuffarna från deras höga hästar!

Det har skrivits en del om ”nudgeteori” de senaste åren. Beteendeekonomer och beteendevetare, grupper som anser sig veta det mesta bättre än dig och mig, vill göra oss sundare genom små knuffar och petningar.