informationstopologi

Den kostsamma signalen

Den kostsamma signalen

Behovet av att omsorgsfullt kunna väga den information som når oss är större än någonsin.