eu

Sanningen är inte jämnt fördelad

Sanningen är inte jämnt fördelad

Medias främsta roll brukar beskrivas som att informera allmänheten om aktuella händelser och skeenden.

Vem skyddas av demokratiskölden?

Vem skyddas av demokratiskölden?

På senare år har allsköns nya regelverk kommit på plats, regelverk vars syfte påstås vara att bekämpa spridande av felaktig eller illasinnat menad information.

Indirekta bevis talar för kontantmord

Indirekta bevis talar för kontantmord

Det finns förstås inga direkta bevis för att SVT vill att vi ska sluta använda kontanter.

Ingen demokrati utan rätt teknologi

Ingen demokrati utan rätt teknologi

Varför har vi egentligen demokrati? I den sedvanliga historieskrivningen nämns filosofer som började tala om individens rättigheter, idéer om att det inte fanns något vetenskapligt stöd för att makten endast skulle utövas av några få och ett mer bildat folk som började ställa krav på rösträtt.

De små eldarnas strategi

I vilken utsträckning kan demokratins grundbultar förändras innan det får kännbara konsekvenser för folkets självbestämmande, dess suveränitet och även för regeringens legitimitet?

När censuren åker på semester

Strax före julafton levererade EU-kommissionen en julklapp till sociala medieplattformen X (tidigare Twitter).