eu

De små eldarnas strategi

I vilken utsträckning kan demokratins grundbultar förändras innan det får kännbara konsekvenser för folkets självbestämmande, dess suveränitet och även för regeringens legitimitet?

När censuren åker på semester

Strax före julafton levererade EU-kommissionen en julklapp till sociala medieplattformen X (tidigare Twitter).