centralbanker

Varför är falskmynteri ett problem?

Varför är falskmynteri ett problem?

SVT rapporterade nyligen att det har blivit allt lättare att skapa förfalskade sedlar och att dessa falska pengar säljs på så kallade sociala plattformar .

Centralbankerna bör fokusera på prisstabilitet – inte klimat och krypto

Centralbankerna bör fokusera på prisstabilitet – inte klimat och krypto

Riksbankschef Erik Thedéen uttryckte nyligen stor skepsis kring bitcoin och kryptovalutor som företeelse, och avfärdade bitcoin som “ett instrument för ren spekulation”.

Ansvarskänslan som packade väskan och tog semester

Efter decenniers räntetrolleri väcker det frågor att det inte syns några som helst spår av självkritik hos den före detta riksbankschefen.

Tillit till tondöva

Tillit är avgörande, brukar det heta. Men om beslutsfattare inte stannar upp för en tankediger paus ens när tilliten har raserats, har vi då inte bara med tomma ord att göra?

Debatt: Kontantdebattörerna missar målet

Var ska vi som samhälle dra gränsen mellan finanssektorns ineffektiva regelverksiver och våra grundlagsfästa fri- och rättigheter?

Byråkraterna måste ha tur om de ska nå inflationsmålet

Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag

Sluta låtsas – svenska kronor är inte riktiga pengar

Martin Enlund publicerad i en ny krönika i Affärsvärlden. Om sanningen ska fram hade investerarlegenden Hugh Hendry en poäng när han nyligen sade att ”centralbankirer inte förstår pengar, de låtsas bara”.

Debatt: Riksbanken fastnar i snäva perspektiv

Det finns en likriktning i både Riksbankens och många ekonomers tänkande som kan ha en logisk förklaring men som tyvärr riskerar skadliga utfall.

Centralisering ger makt till fel människor

Martin Enlund publicerad i en ny krönika i Affärsvärlden. Påståenden som att vi behöver mer centralisering, mer EU, eller mer globalisering går alltjämt att läsa i de sedvanliga mediakanalerna.

Har bostadspriserna stigit – eller kronans köpkraft fallit?

Martin Enlund publicerade en ny krönika i Affärsvärlden. Har bostadspriserna stigit – eller kronans köpkraft fallit?

Voima Gold Talks 2022

Voima Gold Talks 2022

Inledningsanförandet i Voima Gold Talks 2022 hölls av Martin Enlund.