Voima Gold Talks 2022

Voima Gold Talks 2022

Inledningsanförandet i Voima Gold Talks 2022 hölls av Martin Enlund.

Huvudpunkterna var tre:

  1. Inflation

    Dagens höga inflationstal är inte bara en olyckshändelse utan även en del av en större plan. Eller kanske planer: man har länge velat snuva flickan Spara på delar av hennes besparingar genom s.k. finansiell repression, skyhöga energi- och matpriser kan dessutom sägas vara goda nyheter för moder jord (och Agenda 2030).

  2. Penningpolitik eller fattigdomspolitik?

    Istället för att få bukt med inflationen som orsakats av utbudsstörningar (orsakade av ’nya gröna givar’, m.m.), satsar myndigheterna på omvända förmögenhetseffekter. Dvs att framkalla fattigdom för att på så vis minska efterfrågan, och därmed dämpa inflationstrycket.

  3. Centralbanksvalutor (CBDCs)

    Västs sanktioner mot Ryssland har varit förhållandevis ineffektiva, och detta p.g.a. funktionen i dagens finansiella system. Genom korrespondentbanker kan Ryssland fortfarande använda sina bytesbalansöverskott. Med CBDCs skulle sanktionerna ha varit mycket mer effektiva. CBDCs kan dock i framtiden komma att användas för att ex ante detaljstyra hushålls konsumtionsmönster.

Första sidan i presentationen

sida1

Kontakta oss om du vill veta mer.