Om Gutenberg, Tim Berners-Lee, Satoshi och polariseringen

Martin Enlund