Först en kronmördande maskin i flera år – nu kan fler höjningar pressa kronan

Diskussionen om den svenska kronans värde har varit intensiv under en tid. Experternas förklaringar till varför det har blivit som det blivit är rent av fler än experterna själva, vilket inte säger litet. Kanske är denna inflation i antalet experter rent av ett skäl till varför kronan är så svag? Den svajande kronan är hursomhelst en av de gåvor som den tidigare riksbankschefen lämnat till sin efterträdare och till det svenska folket, och detta under en atmosfär av glädje och festligheter.

Men att kronan har tappat värde kan inte enbart tillskrivas Riksbanken. Och den skada som Riksbanken och SCB har orsakat oss, ja, den tillhör det förgångna. Att penningpolitiken har varit ogenomtänkt tidigare betyder inte att fler räntehöjningar idag vore genomtänkt, eller ens att de skulle gynna kronan. Utifrån Wynne Godley och sektorsbalanser så kan det rent av vara så att fler räntehöjningar kan sänka kronan ytterligare.

Läs mer => Först en kronmördande maskin i flera år – nu kan fler höjningar pressa kronan


Om du vill prenumerera på dessa artiklar, tryck här !


Omslagsbild hämtad från Affärsvärlden.