Tillit och förståelse – hand i hand

Att ”återuppbygga tillit” var temat för World Economic Forums årsmöte i Davos. I länder som USA har andelen människor som menar att man kan lita på ”de flesta människor” minskat kraftigt. Tilliten till media är på bottenlåga nivåer. Hälften av amerikanerna angav i en undersökning att de tror att nyhetsorganisationer avsiktligt försöker vilseleda dem. Men Davosmänniskor som säger sig vilja ”återuppbygga tillit”, borde ta tillfället i akt och föregå med gott exempel…

Läs mer hos Epoch Times

Omslagsbild hämtad från Epoch Times