Den kostsamma signalen

Den kostsamma signalen

Behovet av att omsorgsfullt kunna väga den information som når oss är större än någonsin. En princip som kan hjälpa oss följer av det som inom evolutionär biologi kallas för kostsam signalering. Det refererar till drag eller beteenden som är dyra att bibehålla eller utföra. Dessa signaler fungerar som ärliga indikatorer. Ett exempel är påfågelfjädrars skönhet och komplexitet. Eftersom bara friska och starka hanar har råd att investera i dessa fjädrar blir de trovärdiga och ärliga signaler till påfågelhonor som letar efter partner.

Idén återfinns även inom nationalekonomi. Där betyder kostsam signalering att en individ utför en handling med hög kostnad för att kommunicera något med högre trovärdighet…

Läs mer hos Epoch Times