Ansvarskänslan som packade väskan och tog semester

Efter decenniers räntetrolleri väcker det frågor att det inte syns några som helst spår av självkritik hos den före detta riksbankschefen.

Efter att han har: 1) underminerat kontanterna, 2) lagt grunden till förödande inflation, 3) bidragit till skenande bostadspriser, 4) skrämt analytiker och ekonomer till tystnad, 5) orsakat överdriven volatilitet i kronan, 6) avskräckt utländska investerare från obligationsmarknaden, 7) kraschat den svenska kronan samt 8) underminerat folkets förtroende för Riksbanken, verkar den individuella ansvarskänslan ha packat väskan och tagit semester hos den fd. riksbankschefen.

Läs mer Riksbanken, ansvarskänsla och självkritik i Affärsvärlden

Om du vill prenumerera på dessa artiklar, tryck här !


Omslagsbild hämtad från Affärsvärlden