Regelverkscirkusen kostar mer än den smakar

På rövarkungens ö, “hade man en slags fabrik, som ville allas väl, man tillverkade penningar ur människornas själ”, sjöng Nationalteatern redan år 1980. Och kanske hade de inte fel?

Sedan en tid har det gått att dokumentera att vårt nuvarande betalningssysstem på flera sätt blivit krångligare. Regelverken börjar bli så betungande att deras blotta förekomst riskerar att ge bankerna ett dåligt rykte.

Var kommer då alla dessa regler ifrån, och hur väl fungerar de?

Läs mer => Regelverkscirkusen kostar mycket mer än den smakar


Om du vill prenumerera på dessa artiklar, tryck här !


Omslagsbild hämtad från Affärsvärlden.