Imperiets bumerang

Imperiets bumerang

USA:s statsskuld närmar sig idag 35 biljoner dollar dollar. Detta motsvarar 124% av landets BNP eller c:a 100 000 dollar per medborgare. Utöver den federala skulden finns dock väsentligt större åtaganden i form av 1) statliga sjukförsäkringsprogram (medicare och medicaid), 2) socialförsäkringssystemet (stöd till pensionärer, personer med funktionsnedsättningar, m.m.), 3) det federala pensionssystemet samt 4) i form av stöd till veteraner. Dessa åtaganden uppgår idag till 215 biljoner dollar eller c:a 640 000 dollar per medborgare. Lägger vi ihop statsskulden med dessa åtaganden är varje amerikan redan skyldig c:a 740 000 dollar, ja, även varje nyfödd.

Hur ska detta sluta?

Läs mer hos Affärsvärlden