avsnitt

14 - Nyhetssvep - Rassammansättning, Calmfors & ekonomskrået, och Bitcoin-ETF

avsnitt

13 - Nyhetssvep - SBB, regelverksterror och ny swiftkonkurrent

avsnitt

12 - Ett nyhetssvep

avsnitt

11 - Om statsbankrutter

avsnitt

10 - Om pengar

avsnitt

9 - Om Peter Gyllenhammar

avsnitt

8 - Om dollarn

avsnitt

7 - Om SVB

avsnitt

6 - Om Munger